top of page

7 кроків для побудови BACCM Canvas (Business Analysis Core Concept Model)

Оновлено: 28 вер. 2022 р.

(Оригінал статті) Згідно з BABOK® Guide, Business Analysis Core Concept Model™ (BACCM™) є концептуальним фреймворком бізнес-аналізу. Концептуальний фреймворк — це візуальне представлення очікуваних зв’язків між змінними в системі.


Дослідження та аналіз бізнес-аналітичних ініціатив з різних точок зору, галузей і методологій виявили шість ключових елементів, які є загальними для більшості робіт з бізнес-аналізу. BACCM™ показує взаємозв’язок між цими ключовими елементами (основними поняттями).


BACCM включає наступні елементи:

 • Зацікавлена сторона

 • Потреба

 • Зміна

 • Рішення

 • Цінність

 • Контекст

Ці елементи є фундаментальними для практики бізнес-аналізу і всі вони однаково необхідні, жодна не має більшого значення, ніж інші.


BACCM Canvas

Це односторінкова модель, яка містить кожне поняття з BACCM для певної ініціативи/проекту. Вона є корисною при визначенні підґрунтя для виконання необхідних робіт і планування шляху для досягнення бізнес-результатів.

Це корисний інструмент комунікації, який з першого погляду пояснює, що таке ініціатива, чітко висвітлюючи бізнес-потреби, очікувані зміни та бізнес-результати.


Розглянемо кожен з компонентів докладніше:


Зацікавлені сторони: це групи осіб, на яких впливають зміни, їх часто класифікують на основі їхнього інтересу до змін, впливу змін на них або їх впливу на зміни.
Потреба: це проблема, можливість або обмеження.

Деякі факти про потреби:

 • Зацікавлені сторони є джерелом потреб.

 • Вимоги - це вираження потреб

 • Потреби мають потенційну цінність для зацікавлених сторін

 • Потреби – це зазвичай мета, цільові показники або бізнес-цілі

 • Потреби - це не рішення

 • Більшість робіт з бізнес-аналізу викликані потребами

 • Коли організація намагається задовольнити одну чи декілька потреб, це призводить до змін усередині організації.


Зміна: це акт трансформації, якій здійснюються у відповідь на потребу.

Ці дії, спрямовані на вирішення проблем або використання можливостей. Зазвичай мета полягає в тому, щоб знайти рішення, яке може збільшити цінність, мінімізуючи ризик або втрати для організації. Зміни свідомо вносяться та контролюються шляхом застосування принципів і практик бізнес-аналізу.

Зміну можна вважати завершеною, коли розгорнуте рішення створює або забезпечує цінність для зацікавлених сторін.


Рішення: як випливає з назви, це відповідь на потреби організації.

Рішення задовольняє потреби зацікавлених сторін шляхом усунення або мінімізації проблеми та використання можливості. Рішення можуть бути як матеріальними, так і нематеріальними і, як правило, створюють цінність для зацікавлених сторін.


Рішення може задовольнити потребу наступним чином:

 • Дати можливість зацікавленій стороні скористатися можливістю

 • Вирішити проблеми

 • Забезпечити дотримання обмеження (наприклад, вимоги GDPR)

 • Дозволити певну діяльність шляхом зняття обмеження


Цінність: це важливість або цінність чогось для зацікавленої сторони в певному контексті.

Цінність також можна визначити як чистий результат реалізованих вигід, прибутків, доходів, який є результатом задоволення потреби. Вона може бути матеріальною і нематеріальною. Зміни можуть призвести до збільшення або зменшення цінності. Зменшення цінності може бути у формі збитків, ризиків і витрат.


Контекст: це внутрішній або зовнішній елемент середовища, який має відношення до зміни.

Ці елементи впливають, зазнають впливу та забезпечують розуміння змін. Це можуть бути демографічні показники, цілі, уряди, інфраструктура, мови, процеси, продукти, проекти, ставлення, поведінка, переконання, конкуренти чи культура. Кожна зміна відбувається в контексті, контекст допомагає визначити, що входить і що не входить в границі зміни.


Застосування BACCM Canvas

 • Короткий опис бізнес-проекту/ініціативи на одній сторінці

 • Чудовий інструмент спілкування для некомерційних і зовнішніх зацікавлених сторін

 • Корисно для планування та підготовки до виявлення

 • Швидкий інструмент адаптації для нових учасників проекту

 • Чудовий внесок/відправна точка для стратегії управління організаційними змінами (Organization Change Management, OCM).

 • Точка відліку та направляюча для всіх членів команди, оскільки вони продовжують проектувати та створювати рішення протягом кількох ітерацій

 • Живий документ, який оновлюється по ходу проекту, щоб відобразити поточні реалії ініціативи

Кроки до розробки BACCM Canvas


Крок 1

 • Визначте відповідні зацікавлені сторони, які перебувають під впливом змін, зацікавлені в них або можуть вплинути на них.

Крок 2

 • Сплануйте та підготуйтеся до виявлення з відповідними зацікавленими сторонами

 • Застосуйте відповідні техніки виявлення, такі як аналіз документів, інтерв’ю, семінар, спостереження, опитування, для збору інформації BACCM Canvas.

Ось приклади запитань, які можна поставити під час виявлення:

 • Яку потребу намагається задовольнити бізнес?

 • Визначені потреби – справжні потреби чи висловлені побажання?

 • Які зміни ми проводимо?

 • Які елементи організації змінюються або на які вплинуть зміни? (Оцінка впливу змін)

 • Хто є зацікавленими сторонами, на які вплинуть зміни?

 • Яке визначення цінності дає зацікавлена сторона?

 • Які очікуються бізнес-результати в результаті змін?

 • Які рішення ми створюємо, модифікуємо чи постачаємо?

 • В якому контексті працює організації?

 • Чи існують інші регуляторні та зовнішні елементи, що стосуються зміни?

Крок 3

 • Проведіть виявлення.

Крок 4

 • Проаналізуйте та узагальніть результати виявлення.

Крок 5

 • Провалідуйте інформацію бізнес-аналізу.

Крок 6

 • Включіть провалідовану інформацію бізнес-аналізу в BACCM Canvas.

Рекомендується використовувати фрази та короткі вислови, уникаючи використання багатослівних речень.


Крок 7

 • Обговорюйте BACCM Canvas із відповідними зацікавленими сторонами та періодично переглядайте, щоб врахувати нову інформацію, яка могла з’явитися.

BACCM Canvas є живим документом, який оновлюється по ходу проекту, щоб відобразити поточні реалії ініціативи! Якщо у вас є бажання більше дізнатись про BABOK® Guide та навчитись використовувати його на практиці або підготуватись до іспиту, приходьте на Комплексний онлайн тренінг з бізнес-аналізу, який пройшов акредитацію IIBA. Розклад тренінгів з бізнес-аналізу та аналізу даних від Art of Business Analysis

1 560 переглядів2 коментарі

Останні пости

Дивитися всі

2 Comments


Oleksandr Chornous
Oleksandr Chornous
Sep 27, 2022

Все, звісно, цікаво і вірно; але якось канцелярно-офіційно написано, зара переробимо))


Уявіть, що це - акт творіння! Як відомо, акт творіння у одного відомого божества зайняв 7 днів, а аналітик чим гірший?!

А позаяк творіння відбувалося строго по порядку, то й ми так підемо.


День перший. Контекст (Context).

Контекст завжди є і він завжди первинний. Як нема контексту - то нема нічого!

Контекст відповідає на два головні питання: "Що взагалі відбувається?" і "Де межа цьому всьому?!" До речі, друге питання часом важливіше за перше)


День другий. Проектні ролі (Stakeholders).

Проектні ролі існують не самі по собі, а завжди в якомусь контексті (ба більше - проекті, але то не зара). Розумно поділяти їх на зовнішні проектні ролі (ті самі класичні Stakeholders…


Like
Replying to

Очень интересная трактовка)

Like
bottom of page